KARADENİZ HOLDİNG A.Ş. ETİK HATTINA HOŞ GELDİNİZ.

Bu hat, Karadeniz Holding Etik İlkeleri Politikası (“Politika”) kapsamındaki ihlal bildirimlerinin ve soruların Karadeniz Holding Uyum Görevlilerine iletilmesini amaçlamaktadır.

ETİK HATTI’NA İHBAR YAPILMASI

Çalışanlar’dan ve İş Ortakları’ndan, bu Politika’ya aykırı olduğuna inandıkları herhangi bir eylem veya konuyu derhal Etik Hattına ihbar etmeleri beklenmektedir.

Etik Hattı’na sadece Karadeniz Holding Çalışanları ve İş Ortakları ihbarda bulunabilirler. 
İhbarlar isim belirterek veya isim belirtmeksizin (anonim olarak) yapılabilir. İhbarda bulunan kişilerin kimliği ve verilen bilgiler gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez. 

Yapılacak ihbarlarda;
•    içerik net olmalı; ihbar kötü söz, hakaret veya küfür içermemelidir;
•    işlem/eylem ile ilgili yer, zaman ve kişiler belirtilmelidir;
•    İhbar edilen olaya ilişkin varsa belgeler sunulmalıdır.

Tüm ihbarlar, Uyum Görevlisi tarafından incelenir; Etik Komitesi’ne raporlanır; Etik Komitesi tarafından değerlendirilir ve alınacak karara göre İç Denetim Departmanı tarafından soruşturulur.

İhbarda bulunan kişiye, ihbarda bulunmuş olması ile ilgili herhangi bir olumsuz davranışta bulunulması yasaktır. Yapmış oldukları ihbar sebebiyle kendilerine olumsuz davranışta bulunulduğuna inananlar, yine Etik Hattı üzerinden ihbar yoluyla şikâyette bulunabilirler. 

ETİK HATTI’NA SORU SORULMASI

Çalışanlar, tereddüt ettikleri bir işlem veya eylem ile karşılaştıklarında, işlemin veya eylemin Politika’ya uygun olup olmadığını Etik Hattı üzerinden sorabilirler. 

Etik Hattı üzerinden sadece Karadeniz Holding Çalışanları soru sorabilirler. 
Etik Hattı üzerinden sorulacak sorularda, Çalışan’a uygun şekilde cevap verilebilmesi için Çalışan’ın ismini bildirmesi gerekmektedir

Uyum Görevlisi, ismini bildiren Çalışanlarla irtibata geçerek sorularını cevaplar. Sorunun cevaplanabilmesi için başka bir Çalışan’ın bilgilendirilmesi veya bilgisine başvurulması gerekiyor ise, Uyum Görevlisi soruyu soran Çalışan’dan onay alarak bu işlemleri gerçekleştirir. 

Çalışanlar tarafından sorulan sorular ve cevapları Uyum Görevlisi tarafından Etik Komitesi’ne raporlanır.

Yukarıda yazılanları okudum, anladım.